1980134_549269155198510_4068365220621272687_oLikovna kolonije ,, Dolovački suveniri”

19.07.2014 u dvorištu porodice Stajić u Dolovu, održana je likovna kolonija “Dolovački suveniri”. Akciju je inicirao i koordinirao dolovački etno slikar Živko Novković. Inicijativa je nastala kao potreba da se ne prekine niz druženja koje je unazad 14 godina u julu mesecu u okviru likovne kolonije “Ivanjsko cveće” organizovao Željko Ivković. Institucionalnu podršku u organizaciji ove kolonije dao je Dom kulture iz Dolova. Direktor Doma kulture, Miroslav Prvulj je predložio da osnovni koncept ove likovne kolonije bude stvaranje baze dolovačkih suvenira putem koje bi se obogatila kulturno-turistička ponuda Dolova. Učesnici ove likovne kolonije su kao podlogu za slikanje koristili biber crep, kako stari, ošmirglan i pripremljen, tako i nov. Nije slučajno da se kolonija održala u dvorištu porodice Stajić čija je kuća poznata po tome što u svom sastavu ima etno-muzej i podrum vina. Ujedinjeni oko ideje upotpunjavanja turističke ponude Dolova, organizatori, domaćini, donatori i učesnici stvarali su buduću bazu dolovačkih suvenira. Učesnici ove kolonije su bili: Lidija Ankucić, Maja Stajić, Nataša Mitreski, Trajan Gava, Neda Pavlov i Živko Novković. Koloniji se priključio i podmladak u sledećem sastavu: Nevena Ćojbašić, Milica Trailov, Miona Mitreski i Dimitrije Mitreski.