Dizajn, komercijala, novac, moć, kreativnost, rokovi, umetnost, sloboda…

….sve su to termini koji se potiru a u današnjici su kompatibilni.

Kreativni proces se razlikuje od klijenta do klijenta, naš projekat je osmišljen drugačije. On počinje ovde zbog  nas sa namerom da pokrene bilo kakvu emociju kod Vas. Nakon nekoliko godina istraživinja, učenja, putovanja i prakse došli smo konačno do toga da svoje iskustvo možemo da primenimo na SDAR proizvodima. Saznati Ko si? Šta si? Čiji si? Čemu težiš? kao i uska povezanost porodične tradicije, etno kuće koja je predstavljena na sajtu jesu naši glavni pokretači da stvaramo.

Uživajte!